banner
Hotline: 0978.555.766

Tụ Bù philips

Giá: Liên hệ
Dung lượng : 12µF/18µF/32µF/50µF
Điện áp tối đa : 275V
Dòng điện làm việc : 0.9A/1.4A/2.5A/3.95A
Dòng điện tối đa : 1.3A/1.8A/3.2A/5.1A
Vỏ lam bằng Plastic

Dùng kết hợp với đèn cao áp Metal Halide và Sodium đèn philips

Dung lượng : 12µF/18µF/32µF/50µF
Điện áp tối đa : 275V
Dòng điện làm việc : 0.9A/1.4A/2.5A/3.95A
Dòng điện tối đa : 1.3A/1.8A/3.2A/5.1A
Vỏ lam bằng Plastic

Dùng kết hợp với đèn cao áp Metal Halide và Sodium đèn philips