banner
Hotline: 0904767644

Tăng Phô từ 70W - 1000W philips

Giá: Liên hệ

Ballast Philips 1 cấp công suất từ 70w – 100w – 150w – 250w – 400w – 1000w

Ballast Philips 2 cấp công suất từ : 100/70w – 150/100w – 250/150w

Ballast Philips 1 cấp công suất từ 70w – 100w – 150w – 250w – 400w – 1000w

Ballast Philips 2 cấp công suất từ : 100/70w – 150/100w – 250/150w