banner
Hotline: 0978.555.766

Bộ Mồi - Kích philips

Giá: Liên hệ

Kích loại 3 dây dùng cho bóng Sodium hoặc Metal Halide Philips

SN58 dùng kết hợp với bóng Son 100W-600W hoặc MH/CDM 100W-400W

SN57 dùng kết hợp với bóng Son 50W-70W

SN56 dùng kết hợp với bóng Son/MH 400W-1800W

Kích loại 2 dây dùng cho bóng Metal Halide Philips

SI 51 dùng kết hợp với bóng Metal halide HPI-T ( HPI ) 250W-400W-1000W

SI 52 dùng kết hợp với bóng Metal Halide từ trên 1000W-2000W       

Kích loại 3 dây dùng cho bóng Sodium hoặc Metal Halide Philips

SN58 dùng kết hợp với bóng Son 100W-600W hoặc MH/CDM 100W-400W

SN57 dùng kết hợp với bóng Son 50W-70W

SN56 dùng kết hợp với bóng Son/MH 400W-1800W

Kích loại 2 dây dùng cho bóng Metal Halide Philips

SI 51 dùng kết hợp với bóng Metal halide HPI-T ( HPI ) 250W-400W-1000W

SI 52 dùng kết hợp với bóng Metal Halide từ trên 1000W-2000W